Zespół cieśni podbarkowej. Czym jest i jak go leczyć?

zespół cieśni podbarkowej

Bark ze względu na swoją złożoność anatomiczną oraz dużą ruchomość narażony jest na szereg uszkodzeń. Jego prawidłowa funkcja zależy od współpracy całego kompleksu utworzonego przez łopatkę, kość ramienną, obojczyk oraz właściwej koordynacji struktur mięśniowo-powięziowych biorących udział w ruchach kończyny górnej.

Przestrzeń podbarkowa utworzona jest przez wyrostek barkowy łopatki oraz głowę kości ramiennej. W obrębie tej przestrzeni znajdują się ścięgna mięśni stożka rotatorów oraz kaletka wspomagająca ślizg struktur podczas ruchu.

Zespół cieśni podbarkowej odnosi się do mechanicznego konfliktu pomiędzy ww. strukturami. Nieprawidłowe działanie obręczy barkowej może powodować ucisk wyrostka barkowego na te struktury, doprowadzając do powstania obrzęku, stanu zapalnego ścięgien czy kaletki maziowej.

Zespół ciasnoty podbarkowej objawia się bólem, który nasila się podczas próby uniesienia ręki ponad głowę czy sięgnięcia za plecy. Ograniczenie ruchomości jest uwarunkowane zarówno bólem jak i nieprawidłowym działaniem struktur odpowiedzialnych za ruch w stawie barkowym.

W celu potwierdzenia lub wykluczenia uszkodzenia struktur mogących prowokować dolegliwości, w diagnostyce warto uwzględnić badanie USG lub badanie rezonansem magnetycznym.

Ponadto analizując ból w obrębie barku warto wziąć również pod uwagę dysfunkcje odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, a nawet bardziej odległych rejonów ciała, które mogą rzutować dolegliwości do barku. Zaburzenia na poziomie segmentów kręgosłupa, z których wychodzą nerwy zaopatrujące ruchowo i czuciowo kończynę górną również mogą przyczyniać się do powstawania dolegliwości w stawie barkowym

W leczeniu stawu barkowego kluczowe jest określenie przyczyny bólu, co decyduje o całym procesie leczenia.