Ostroga piętowa. Czym jest i jak ją leczyć?

ostroga piętowa

Kość piętowa stanowi jeden z trzech punktów podparcia stopy. W związku z tym wszelkie dolegliwości w tej okolicy wiążą się z zaburzeniem naszego chodu. Jednym z częściej występujących problemów w tym rejonie jest ostroga piętowa, czyli kostna zmiana powstająca w okolicy guza piętowego.

Pomimo licznych badań, jak dotąd nie udało się wskazać jednoznacznej przyczyny powstawania ostrogi. Jako możliwe czynniki etiologiczne schorzenia wymienia się proces zapalny w okolicy przyczepu rozcięgna podeszwowego, napięcia w obrębie tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej czy zaburzenia ukrwienia i odżywienia w tej okolicy. Wiele badań wskazuje, że na powstanie ostrogi ma wpływ wiek, nadwaga, płeć żeńska czy wady w obrębie stóp.

Dolegliwości bólowe lokalizują się zazwyczaj po wewnętrznej stronie pięty, nasilają się po nocy oraz po dłuższym chodzeniu lub staniu. Ból może mieć charakter kłujący, pulsujący, czasem rozchodzący się w rejonie całej stopy. Ostroga sama w sobie nie jest przyczyną dolegliwości. Ból pojawia się w wyniku podrażnienia nerwu podeszwowego lub powstania stanu zapalnego.

Diagnostyka obrazowa ostrogi obejmuje badanie RTG, które uwidacznia dziobiastą narośl na guzie piętowym.

Leczenie schorzenia opiera się na rehabilitacji. Ponieważ przyczyn powstawania ostrogi może być wiele, kluczowa jest globalna diagnostyka pacjenta pod kątem zaburzeń biomechanicznych, napięć mięśniowo-powięziowych w kończynie dolnej, a także w bardziej odległych rejonów ciała oraz zaburzeń ukrwienia danych obszarów.